headerhome 1 START met de juiste zet! Logo BClair header

WAAROM

IS KIEZEN VOOR BCLAIR EEN GOEDE ZET?

BClair staat voor “wees helder”. Bij ons staat helderheid, professionaliteit centraal.

BClair biedt u diensten gericht op het gebied van personeel (instroom, doorstroom, uitstroom) onder één dak. Wij ondersteunen, adviseren, ontwikkelen, implementeren, begeleiden, evalueren en bemiddelen op het gebied van personeelszaken en verzuim- en opleidingsvraagstukken. Dit doen wij op zowel operationeel, tactisch als op strategisch niveau.

We zijn werkzaam in alle branches en sectoren en in het bijzonder in de kantooromgeving. Zowel voor teams, medewerkers als voor leidinggevenden. Oplossingsgericht en effectief! Neem vrijblijvend contact met ons op, we denken graag met u mee. Bekijk hieronder onze mogelijkheden!

CONTACT

OVER

BCLAIR

Foto Belinda2 rond

WIE BEN IK?

WIE BEN IK?

Begin 2014 ben ik, Belinda Dekkers, gestart met BClair. Enthousiasme, no-nonsens, ervaring en gedrevenheid. Dit zijn mijn eigenschappen als HRM- , Verzuim-, Training & Development Specialist. Ik ben gespecialiseerd in personeelszaken, verzuimmanagement  en opleidingen & trainingen op diverse niveaus.

Foto Visie

MIJN VISIE

MIJN VISIE

In een organisatie zijn professionele, vakkundige en gemotiveerde medewerkers een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering. 

Goed HR beleid, effectief verzuimbeleid en de juiste opleidingen en trainingen leiden tot verhoging van medewerkers- en klanttevredenheid en helpen bij het verlagen van arbeidsongeschiktheid/verzuim. Tevens wordt door het vergroten van het carrièreperspectief het verloop verlaagd.

Foto Doel

MIJN DOEL

MIJN DOEL

Mijn doel is om organisaties te ondersteunen op het gebied van algemene HR zaken, HR projecten, verzuimbeleid, opleidingen en ontwikkeling die een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering.

SCHOLING

OPLEIDINGEN & TRAININGEN

Opleidingen en trainingen zijn niet een doel op zich, maar één van de instrumenten die ingezet dient te worden om een organisatie gezonder en aantrekkelijker te maken voor (potentiële) medewerkers en klanten/opdrachtgevers. Opleidingen en trainingen zijn onmisbare investeringen om de juiste en gemotiveerde medewerkers aan uw organisatie te binden.

Vanuit BClair kunnen wij u ondersteunen op naast staande Opleiding en Training onderdelen:

Na een grondig onderzoek, realiseren wij een opleidingsplan en/of opleidingsbeleidsplan voor u.
In een opleidingsplan worden de opleidingsactiviteiten en -doelen voor de aankomende jaren vastgelegd.
Een opleidingsbeleidsplan is meer. Daarin leggen wij voor u een koppeling met de strategische doelen van uw organisatie.
Een strategisch opleidingsbeleidsplan sluit aan op de speerpunten en prioriteiten van de organisatie.

  • Waar wilt u met uw organisatie naar toe?
  • Wat betekent dit voor de competenties van uw medewerkers?
  • En hoe kunnen trainingen en opleidingen daaraan bijdragen?

Het implementeren van een opleiding of training of zelfs een compleet opleidingsprogramma met alle denkbare vraagstukken is complex. Het is belangrijk om vooraf over een aantal punten na te denken. Wij kunnen dit proces voor u uit handen nemen.

Het meten van de effectiviteit van ingezette opleidingen en trainingen leidt tot inzicht in de rendementsverbetering van uw organisatie. Wij helpen u opleidingen efficiënt en effectief in te zetten waardoor opleidingskosten een nuttige investering zijn.

HRM

PERSONEELSZAKEN

Een goed personeelsbeleid levert een positieve bijdrage aan uw bedrijfsvoering. BClair geeft antwoord op en invulling aan uw HR vraagstukken. Dit betekent voor u, als werkgever, dat wij u kunnen ontzorgen en u zich kunt richten op het ondernemen.

Wilt u voor diverse personeelsaangelegenheden graag een deskundig advies of een helpende hand? Wij kunnen u helpen met de invulling van een vacature, opstellen van arbeidsovereenkomsten en bedrijfsregelingen, functiebeschrijvingen maken, opbouwen (juridisch) dossier etc.

Heeft u nog de regie op uw ziekteverzuim en de daarbij komende kosten of kunt u hier professionele hulp en advies bij gebruiken?
 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) vraagt om een zeer actieve aanpak bij ziekte van een werknemer zowel vanuit de werkgever als vanuit de werknemer. Wanneer deze wettelijke regels niet of niet voldoende worden nageleefd gelden er sancties voor zowel de medewerker als de werkgever. Wij kunnen u ondersteunen bij het managen van verzuim door o.a. een gedegen verzuimbeleid op te stellen. Maar ook kunnen wij u helpen bij het verkleinen van het risico op loonsancties vanuit WVP, vergroten van inzetbaarheid van uw medewerkers, voeren van verzuimgesprekken, organiseren van verzuimtrainingen voor leidinggevende, initiëren van 1e- en 2e spoortrajecten, advies op wetgeving etc.

Wij hebben veel ervaring met het opzetten van HR projecten. U kunt hierbij denken aan functiebeschrijvingen, beoordelingssystematiek, werving & selectie, Het Nieuwe Werken, leeftijdsbewust personeelsbeleid, Wet Werk & Zekerheid, Werkkostenregeling, opstellen personeelshandboek en het inrichten van diverse HR processen. Afhankelijk van het project spreken we van tevoren af hoe lang het project gaat duren (aantal uren verdeeld over dagen, weken of maanden) en het op te leveren product (resultaat). Maar ook het financiële plaatje wordt vooraf met u afgestemd zodat u geen verassingen achteraf krijgt.

ONZE

WERKWIJZE

U wilt meerdere keren per jaar gebruik maken van een specialist op het gebied van personeelszaken, verzuim en/of opleidingen. Maar u wilt zelf bepalen wanneer en voor hoeveel uur u inzet nodig hebt. Wij werken op interim-basis, projectbasis, uurbasis of met een HR-abonnement. Wij denken met u mee, niet alleen op het HR-gebied maar tevens organisatiebreed. Wij zijn een businesspartner en gaan graag met u een samenwerkingsverband aan.

Onze insteek is een langdurige samenwerking waarbij wij ons verdiepen in uw organisatie om zodoende een toegevoegde waarde te bieden aan uw bedrijfsdoelstellingen.

Wij stemmen altijd het financiële plaatje vooraf met u af. BClair staat voor helderheid. Dat wil zeggen dat u geen verassingen achteraf krijgt.

Het  HR-abonnement is in verschillende varianten beschikbaar en wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van uw organisatie. Vooraf maken wij een gedegen inventarisatie van uw wensen en behoeften en ontvangt u een voor u op maat gemaakt voorstel voor een  maand-, kwartaal- of jaarabonnement. Voor het HR abonnement betaalt u maandelijks een vast tarief. Zo heeft u vooraf inzicht in de kosten. Hiervoor kunt u zes dagen per week op ons terugvallen.

BClair staat ook voor flexibiliteit. Wij vinden het belangrijk dat u de inzet kunt bepalen op basis van uw wensen. Dit houdt in dat u bepaalt hoe lang en hoeveel uur u per week of per maand gebruikt wenst te maken van onze diensten. U kunt daarbij volledige flexibiliteit verwachten. Denk daarbij aan wisselende uren per week welke u op de hoeveelheid HR-werkzaamheden kunt afstemmen. Ook wordt u niet gehouden aan lange opzegtermijnen. Tevens is BClair in overleg van maandag tot en met zaterdag volledig inzetbaar.

Foto Belinda rond nieuw

CONTACT OPNEMEN

OF PERSOONLIJK KENNISMAKEN?

Wanneer u meer informatie over de mogelijkheden of over de tariefstelling van onze diensten wilt ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch.

Ook als u persoonlijk wilt kennismaken kunt u met ons contact opnemen.
Wij gaan graag geheel vrijblijvend een open gesprek met u aan.

CONTACT FORMULIER